Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad land line do češtiny

land line = přespolní vedení; čára mezi zemí a vodou; povrchové vedení; zemská masa
long-haul land line = dálkové vedení; meziměstské vedení;

Příklady překladu slova "land line" z webu:

This is a land line, encrypted, he said.  Je to podzemní kabel, zašifrovaný, prohlásil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorland register   landing   landing gear   landlord   landmark   lands   language   lanolin