Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad laid down do češtiny

laid down = usazený; položený; stanovený; vyložil
be laid down = být položený; být stanoven (např. podmínky);

Příklady překladu slova "laid down" z webu:

He laid down his pen and looked curiously at him.  Odložil pero a zvědavě se na něho zadíval.
He stripped off his kimono, laid down his swords, and began to clean.  Svlékl si kimono, odložil meče a začal s úklidem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlambda   laminated   laminated glass   land line   land register   landing   landing gear   landlord