Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad kind of you do češtiny

kind of you = od tebe milé; od vás milé; pozdrav
it is kind of you = to je od vás milé;

Příklady překladu slova "kind of you" z webu:

How kind of you to come.  Jste hrozně hodný, že jste přišel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkindly   kinematics   kinetic   king crab   king pin   kingdom   kingpin   kitchen