Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad keyed; keyhole; keying; keynote do češtiny


keyed = naklínovaný, uklínovaný, upevněný klínem, klíčovaný, zamčený, označený

keyhole = tajný, důvěrný, intimní, pozorující klíčovou dírkou, dírka

keying = spojení klínem, klínové spojení, identifikující, klíčovací, naklínování, zamykání, zavádění

keynote = hlavní (klíčový), klíčová myšlenka, základní nota (stupnice, hud.), tónika (hud.), základní myšlenka, udávat základní tón, mít hlavní projev k, vůdčí myšlenka, hlavní smysl, klíčový


Next: keystone; khaki; kick    loser; loss; lost; lot