Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad keenness; keep; keepership; kef do češtiny


keenness = břitkost, horlivost, pronikavost, ostrost, intenzivnost

keep = živobytí, zachovávat (tajemství), vlastnit, provozovat (obchod), vést (hotel), vydržovat (koho), nechat, nechat si, ponechat, ponechat si, udržovat, vyživování

keepership = funkce dozorce, úřad hlídače, funkce hlídače, úřad kustoda, funkce kustoda, úřad kurátora, funkce kurátora, úřad opatrovníka, funkce opatrovníka, úřad brankáře, funkce brankáře


Next: keister; kennel; kept; kerb    loophole; looping; loosen; looseness