Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad jutting; juvenile; juvenility; juxtaposition do češtiny


jutting = vyčnívající, vybíhání, výčnělek, výstupek, výběžek, vystupování

juvenile = dětinský, mladistvý, mladický, nezralý (věkem), mladý člověk, mladiství, mladík, určený pro mládež, jinošský, pro mládež (určený), nevyzrálý (věkem), dospívající

juvenility = mladistvost, mladost, juvenilnost, juvenilita, nedospělost, nedozrálost, pohlavní nedospělost


Next: kamikaze; keck; keel; keen    look; look-in; look-out; look-see