Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad jump; jumping; junior; junk do češtiny


jump = skočit, vyskočit, přeskočit, vynechat, souhlasit, naskočit, vzestup (cen), vynechání, překážka, skákat, napadnout, přijmout radostně

jumping = pěchování, podtrhávání, skákající, rychle postupující, skákavý, prudký vzestup, poskakování

junior = nižší (důstojník ap.), služebně mladší, juniorský, mladší osoba, junior, synátor (syn, žert.), podřízený (důstojník ap.), podřízená osoba, méně významný, malý, dítě, žák nižší střední školy


Next: junket; junkie; jurist; just    log; loggerhead; logistic; logistics