Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad judging; judicature; judiciary; judy do češtiny


judging = domnívající se, hodnotící, soudce, oceňování, odhadování, posuzování, hodnocení

judicature = soudcovský úřad, soudnictví, jurisdikce, soud, souzení, soudcovský stav, soudní dvůr, soudní pravomoc, soudní moc, judikatura

judiciary = justice, soudní moc, soudcovský stav, soudci, soudcovský sbor, soudní, soudcovský

judy = husička (ženská), osel (ženská), ženská, káča (ženská), holka


Next: jug; juggle; juggler; juggling    lock-up; lockout; locomotion; locust