Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad joystick; jubilant; jubilation; jubilee do češtiny


joystick = řídicí páka, penis, pákový ovladač, pákový ovládač, džojstik, páka ručního řízení, řídící páka, ovládač, joystickový

jubilant = radující se, vítězoslavný, triumfující, plesavý, jásající, rozjásaný

jubilation = jásání, plesání (jásot), jásající, jásavý, rozjásanost

jubilee = jubileum, padesáté výročí, slavnost, jásot, padesátiny, jásání, oslavy, jubilejní, výroční, slavnostní


Next: judging; judicature; judiciary; judy    locator; lock; lock-in; lock-out