Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad jointly do češtiny

jointly = společně; pospolu; jednotně; spolu; dohromady; společně a nerozdílně
jointly and severally   joist   journal   journalism   journey   joy-ride   judder   juddering