Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad joining; jointed; jointer; jointless do češtiny


joining = spojení, svázání, dohánějící, družící se, hraničící, sdružující, sjednocující, vstoupení, vazba, slepování, spojování, nastavování

jointed = kloubový, spárovaný, skloubený, rozpukaný, členěný, kolenový, článkovitý, článkovaný

jointer = spárovací škrabka, macek, předhradlička, spárovačka, spojovač, střihovač

jointless = bezesparý, bezešvý, beze spár, celistvý, bezespárý, bez spoje, bezspárový


Next: joke; joker; joking; jolly    loaf; loafer; loafing; loam