Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad jester; jet; jettison; jettisoning do češtiny


jester = dvorní šašek, klaun, vtipálek, šprýmař, fóristka, fórista

jet = tryskáč, tryskový, tryskat, proud vody, hubice, tryska, stříkat, vyvěrat, trysk, gagát (černý jantar), černý jantar, nátrubek

jettison = vyvržené zboží, shazovat, vhození nákladu do moře (odlehčit), upustit od, zboží vyvržené na břeh, trosečné zboží (vyvržené na břeh), náklad vhozený do moře (odlehčit), svrhnout (4. p.), vypouštět palivo, odhodit, vyhodit, odlehčit


Next: jetty; Jew; jib; jibe    lint; lion; lip; liquefaction