Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad jamb; jamboree; jangle; japan do češtiny


jamb = zárubeň (dveří, oken), pažení (zárubeň dveří, oken), stojka, sloupek, vzpěra (u krbu), ostění, sloupek karoserie

jamboree = sjezd skautů (mezinárodní), skautské setkání, jamboree (neskl.), flám, pitka, slavnostní shromáždění, zábavný program, estráda, setkání

jangle = drásat, drnčení, hřmot, řinčet, drnčet, rvát nervy, hádat se (hlučně, povykovat), hřmotit, zadrnčet, zařinčet, řinčení, cinkání


Next: jar; jargon; jarring; jaundiced    limber; lime; limelight; limey