Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad jacketed do češtiny

jacketed = pancéřovaný; opláštěný; plášťový; obitý; povlečený; obložený; s pláštěm; opláštění

Příklady překladu slova "jacketed" z webu:

Must have been a jacketed slug.  Byla to asi plášťová střela.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorjackpot   jammed   jamming   Japanese   jaundice   jealous   jeans   jelly