Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad isolate; isolated; isolator; isomorphism do češtiny


isolate = separovat, odloučit, extrahovat (izolovat, chem., biol.), odříznout (odloučit), ojedinělý, vyňat, dělit, mikroorganismus propagovaný v čisté kultuře, osamostatnit, zastavit, odlučovat (4. p.), izolovaná část

isolated = ojedinělý, samostatný, oddělený, osamocený, vytržený, odloučený

isolator = oddělující prvek, izolátor (jednosměrný zeslabovač), mezikus, rozpojovač, oddělovač, odpínač


Next: Israelite; issued; issuer; italic    liberal; liberalism; liberality; liberate