Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad is good for do češtiny

is good for = je dobrý pro (4. p.); hodí se na (4. p.); je mu teplo?

Příklady překladu slova "is good for" z webu:

Sometimes it is good for a man to be a fool.  Pro mužského je někdy dobře, když je blázen.
Next thing, she'll say the pain is good for me.  Teď řekne, že bolest mi prospívá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoris that   is used   island   isocyanate   isolating   isolation   isotope   issuance