Nainstalujte si:
       

Překlad inventory


inventory = inventář (věcí); soupis majetku; seznam; katalog; zásoba zboží na skladě; inventura (US); inventovat; zainventovat; inventarizovat; pořídit seznam; soupis; dělat inventuru; zásoba; pořídit soupis; zboží na skladě; zásoby (účet.); ; inventarizace
aircraft inventory = početní stav letounů; potenciál letounů;
annual inventory = roční inventura; každoroční inventura;
estimating inventory = inventura odhadem; předběžná inventura;
reduce inventory = snižovat stav zásob; snížit inventář;

Překlad inventory z webu:
They ran an inventory for us.  Udělala nám inventuru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinversion   inverter   invested   investigating   investigation   investment   invitation   invitation to tender