Nainstalujte si:
       

Překlad intimate


intimate = zasvětit (4. p., obeznámit); důvěrný (znalost); důvěrný přítel; oznámit; dát na srozuměnou; naznačit; dokonalý (znalost); podrobný (znalost); detailní (znalost); těsný; úzký; zasvěcený znalec; blízký; kamarádský; sdělit vyrozumět; podrobně informovaný
more intimate = intimnější; důvěrnější;

Překlad intimate z webu:
Intimate - they had privacy.  Ano, intimní - měli naprosté soukromí.
He is an intimate friend of mine.  Je to můj důvěrný přítel.
The pillow - in intimate matters.  Poduška, polštář - to znamená intimní styky.
The note certainly implied an intimate message.  Její vzkaz dozajista zněl dosti důvěrně.
She pitched her voice in low, intimate tones.  V duchu kvůli ní již bojovali.
This was where he usually sat for intimate conversations.  Tam během důvěrných rozhovorů obvykle sedával.
Gentle went to give the painting a more intimate examination.  Jemný popošel, aby si malbu prostudoval blíže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinto oblivion   introduction   intrusion   invalid   invariant   invasion   invention   inventory