Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad interest rate do češtiny

interest rate = úroková sazba; úroková míra; úrokový; úrokový termín
nominal interest rate = nominální úroková sazba; nominální úroková míra;
interested   interface   interference   interference with   interim   interior   interleaving   interlock