Nainstalujte si:
       

Překlad interchange


interchange = vyměnit (vzájemně); výměna (vzájemná); střídat; střídat se; vyměnit si (vzájemně); záměna; zaměnit (vzájemně); mimoúrovňová křižovatka; vystřídání; střídání; vystřídat; směna; rampové propojení; vzájemná výměna; křižovatka; přemístit (4. p.); přestup
data interchange = výměna dat; obousměrný přenos dat;
heat interchange = sdílení tepla; výměna tepla;
interchangeability   intercom   intercooler   intercooling   intercostal   intercourse   interest   interest in