Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad integrity do češtiny

integrity = integrita; bezúhonnost; celistvost; čestnost; neporušenost; úplnost; poctivost; nedotčenost; nedotknutelnost; mravní integrita; občanská bezúhonnost; integritní; charakter; ucelenost; dokonalost; úplnost dat; bezúhonost; strop
data integrity = datová integrita; neporušenost údajů; úplnost dat; komplexnost dat;

Příklady překladu slova "integrity" z webu:

We reacted to protect the integrity of the city.  Jen se snažíme ochránit integritu města.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorintellect   intelligence   intelligibility   intended   intensity   intent   intention   inter