Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad institute do češtiny

institute = institut; ustanovit; zřídit; založit; ustavit; zavést; řád; statut; ústav; společnost; zařídit; určit; předpis; vědecká společnost (instituce); kursy; nástavbové studium; zásada; zahájit; uvést; jmenovat; škola; stanovit; ustavovat; letní škola; kurzy
language institute = jazyková škola; jazykový ústav;

Příklady překladu slova "institute" z webu:

The stewards agreed last night that we'd institute a new rule:  Stevardi se včera večer dohodli, že zavedeme nové pravidlo:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinstitution   instruction   instructions   instructor   instrument   instrumental   instrumentation   insufficiency