Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad insider; insidious; insignificant; insinuate do češtiny


insider = interní pracovník, člen organizace (nějaké, libovolné), znalec, skupiny, cestující v kupé, zasvěcená osoba

insidious = záludný, zrádný, úskočný, vychytralý, pozvolný, potměšilý, plíživý, nenápadný

insignificant = nedůležitý, nic neříkající, bezvýznamná věc, zanedbatelný, nevýznamný, nezávažný, neplatný, nepatrný, vedlejší


Next: insinuation; insipid; insipidity; insipidness    keyed; keyhole; keying; keynote