Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inscrutable; insecticide; insecure; insecurity do češtiny


inscrutable = tajemný, záhadný, enigmatický, neprozkoumatelný, neproniknutelný

insecticide = insekticid, prostředek na hubení hmyzu, hubení hmyzu, protihmyzový, prostředek k ničení hmyzu, insekticidový, postřik, insekticidní, hmyzohubný

insecure = nedostatečně chráněný, nepevný, viklavý, vratký, chráněný nedostatečně, nespolehlivý, rozkolísaný, nechráněný, nestálý

insecurity = nestálost, nepevnost, vratkost, nedostatek bezpečnosti, nedostatek jistot y


Next: inseminate; insensate; insensibility    keenness; keep; keepership; kef