Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad insanity; insatiable; inscribe; inscription do češtiny


insanity = nepříčetnost, duševní choroba, nesmyslnost, šílenost, duševní vyšinutost, bláznovství, choromyslnost, duševní nemoc, duševní porucha, onemocnění

insatiable = neukojitelný, nenasytitelný, chtivý, dychtící nenasytně po, rozjedený

inscribe = napsat, vyrýt, vepsat, vytesat, označit, zapsat, popsat, věnovat, vkreslit, zakódovat, podepsat, vrýt


Next: inscrutable; insecticide; insecure; insecurity    kamikaze; keck; keel; keen