Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inquisition; inquisitive; inroad; inrush do češtiny


inquisition = výslech, inkvizice, podrobit výslechu, vyšetření, šetření, hledání, dotazování

inquisitive = slídivý, zvědavý, zvědavec, pátrající, všetečný, všímavý, zkoumavý, pátravý

inroad = vpád, zásah, zasahování, přepad, vpadnout, zasahovat, invaze

inrush = nával, příliv, provalení, průval, provalit, vniknout, prudce vtékat, výron vody


Next: insanity; insatiable; inscribe; inscription    jutting; juvenile; juvenility; juxtaposition