Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad injurious; ink; inkling; inky do češtiny


injurious = škodící, poškozující, urážlivý, nactiutrhačný, nespravedlivý, nebezpečný, protiprávní, na újmu

ink = inkoustový, barva (na razítka), čerň (tiskařská), označit černí (tiskařskou ap.), označit inkoustem, pošpinit inkoustem, natřít inkoustem, začernit inkoustem, napsat inkoustem, podepsat, přimět k podpisu smlouvy, tuš

inkling = zdání (2. p.), náznak (čeho), nápověď, matná představa, pokyn, stopa (podezření), představa


Next: inlaid; inland; inlay; inlaying    judging; judicature; judiciary; judy