Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad initiatory; inject; injure; injured do češtiny


initiatory = první, základní, elementární, uvádějící, uváděcí, zasvěcující, iniciační

inject = napíchnout, naplnit tekutinou, vystříkat, vnést (přen.), uvést (přen.), zavést (přen.), vlít (přen.), nalít (přen.), utrousit poznámku (přen.), vložit, přivést, vstřikovat

injure = urazit, potupit, poškodit, způsobit újmu, zranit, ukřivdit, ublížit, škodit, způsobit škodu, poranit se, zraňovat (4. p.), poškozovat


Next: injurious; ink; inkling; inky    joystick; jubilant; jubilation; jubilee