Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad initiation; initiative; initiator do češtiny


initiation = iniciace, zahájení, zasvěcení, počátek, začátek, započetí, obeznámení, spuštění, uvedení do funkce, zasvěcovací, zahájení projektu, iniciování

initiative = iniciativa (počáteční), výhoda, úvodní, popud (počáteční), iniciativní, počáteční krok, právo iniciovat návrhy zákonů, agilnost, podnět, zahajovací, iniciativnost, podnikavost


Next: initiatory; inject; injure; injured    jowl; joy; joyful; joyride