Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad iniquity; initialize; initiate; initiating do češtiny


iniquity = zlotřilost, neřestnost, nepravost (špatnost), špatnost, hanebnost, hřích, ničemnost, ohavnost, zločinnost

initialize = spouštět, zahajovat, zahájit proces, nastavit počáteční hodnoty, inicializační

initiate = zavést, zasvěcenec, iniciovat, zahájit, počít, zasvětit, spustit, přijmout (do klubu ap.), započít, uvést do pohybu, uvedený (do tajného spolku ap.), zasvěcený

initiating = iniciující, vyvolání, spouštěcí, zahájení, vedoucí


Next: initiation; initiative; initiator    jot; journeyman; joust