Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inhomogeneous; inhuman; inhumanity; iniquitous do češtiny


inhomogeneous = nestejnorodý, nehomogenní, heterogenní, různorodý, nerovnorodý

inhuman = krutý, nadlidský, až nelidský, brutální, surový, nehumánní, ukrutný

inhumanity = krutost, neosobní vztah, surovost, ukrutnost, nehumánnost

iniquitous = zlotřilý, nespravedlivý, neřestný, zkažený, ohavný


Next: iniquity; initialize; initiate; initiating    jolt; jolter; jolting; jostle