Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inheritance do češtiny

inheritance = dědictví (též přen.); dědičnost; úděl; odkaz (též přen.); pozůstalost; dědický podíl; zděděné vlastnosti; pozůstalostní; dědický; řízení o projednání dědictví
estate of inheritance = dědičný majetek;

Příklady překladu slova "inheritance" z webu:

He hated inheritance taxes.  Nesnášel dědické daně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinhibition   inhibitor   initial   initialization   initials   injected   injection   injection control