Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inherence; inherency; inherent; inherit do češtiny


inherence = přítomnost, lpění, existence, stav vlastní, stav čemu vlastní

inherency = přítomnost, lpění, existence, inherentní vlastnost, stav vlastní

inherent = neodmyslitelný, podstatný (obsažený v), tkvící, utkvělý, vrozený, vězící, inherentní, vnitřní, patřící k (3. p.), spojený s (7. p.), skrytý, vlastní (vrozený, daný)

inherit = dědit, odvozovat (povahu, vlastnost), dědit po (získat), být dědicem, podědit


Next: inhibit; inhibited; inhibiting; inhibitory    joining; jointed; jointer; jointless