Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ingenuous; ingenuousness; ingest; ingle do češtiny


ingenuous = upřímný, bezelstný, prostý, přirozený, nevinný, naivní, urozený, nelíčený, prostomyslný

ingenuousness = otevřenost, bezelstnost, prostota, nevinnost, naivnost, prostomyslnost

ingest = přijímat potravu, spolknout, strávit, pohlcovat, polknout, požívat

ingle = oheň (v krbu), krb (ohniště), milec, kurva (mužský), koutek, ohniště


Next: ingoing; ingot; ingrain; ingrained    jittery; jive; job; jobbery