Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad infusion; ingathering; ingenious; ingenuity do češtiny


infusion = nalévání, vlévání, přilévání, odvar, extrakt, vnuknutí, namočení, nalití, infuze, máčení, spaření, tresť

ingathering = žeň, sklízení, žně, shromáždění, sbírání

ingenious = duchaplný, vynalézavý, důvtipný, geniální, chytrý, promyšlený

ingenuity = vynalézavost, duchaplnost, chytrost, důvtipnost, důmysl, důmyslnost, šikovnost


Next: ingenuous; ingenuousness; ingest; ingle    jilt; jingle; jingo; jitterbug