Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad infringe; infuriate; infuriated; infuse do češtiny


infringe = přestoupit (zákon), nedodržet, přesahovat, protáhnout se, rušit, zasahovat neprávem, zničit, zasahovat, porušovat, porušit právo, přestoupit zákon, zasáhnout

infuriate = rozčílit, rozvzteklit, hněvat, dohnat k zuřivosti, dopálit (4. p.), rozezlít, rozezlívat, rozběsnit

infuriated = rozzuřil, rozvzteklený, rozčilil, rozčilený, rozběsněný, rozčertěný, rozběsnil


Next: infusion; ingathering; ingenious; ingenuity    jig; jigger; jigging; jiggle