Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad influenza do češtiny

influenza = chřipka; chřipkový; příliv
contract the influenza = chytit chřipku;
information   informed   informer   infrastructure   infringement   ingredient   inhalation   inheritance