Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inflexible; inflexion; inflexional; inflict do češtiny


inflexible = neohebný, nepoddajný, tvrdošíjný, umíněný, nezměnitelný, neúprosný (zákon), nestlačitelný, neoblomný, neochvějný, strnulý, neústupný, nehybný

inflexion = skloňování (jaz.), ohyb, záhyb, modulace hlasu, inflexe, časování (jaz.), flexe (ohýbání, jaz.), ohnutí, koncovka, zakřivení

inflexional = skloňovací (jaz.), časovací (jaz.), flektivní (jaz.), sklonný, obratový, ohybový


Next: infliction; influential; influx; infold    jejune; jenny; jeopardize; jerk