Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inflammable; inflammatory; inflate; inflated do češtiny


inflammable = vznětlivý, hořlavý, hrozící vzplanutí, nebezpečný, hořlavina, vznítitelný, zapalitelný

inflammatory = zánětlivý, pobuřující (přen.), rozpalující, ohnivý, buřičský, paličský, plamenný, hořlavina, zápalný, vznětlivý

inflate = nahustit (se), nadout, nadmout, vyhnat do výše (ceny), vyšroubovat, nafouknout se, zaplavit oběživem, nafouknutí, naplnit, hustit, vzdouvat, napumpovat


Next: inflect; inflectional; inflexibility    jaunt; jaunty; javelin; jaw