Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad infestation do češtiny

infestation = zamoření; zamoření škůdci; zaplavení; zpustošení; invaze; napadení; nakažený
weed infestation = zabuřenění; zapleveleni;

Příklady překladu slova "infestation" z webu:

With this he could see the infestation.  S ním zamoření uviděl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinfidelity   infinitive   inflammation   inflatable   inflatable restraint   inflation   inflection   inflow