Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inferior; infertile; infertility; infidel do češtiny


inferior = druhořadá osoba, spodní, horší (jakosti), nekvalitní, podřízený, podřadný, podřízená osoba, méněcenný, dolejší, osoba nižšího stavu, slabší, druhořadý

infertile = neplodný, jalový, hluchý, sterilní, infertilní

infertility = jalovost, hluchost, neúrodnost, planost, neoplodněnost, infertilita

infidel = bezvěrec, nevěrec, ateista, nevěrecký, ateistický, bezvěrecký


Next: infield; infilling; infiltrate; infiltration    jackknife; jade; jaded; jag