Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad infelicitous; infelicity; infer; inferential do češtiny


infelicitous = neblahý, nevhodně volený, nevhodný, nesmírný, nedokonalý, vadný, chybný, špatný, netaktní, nemístný

infelicity = nevhodnost, nesmírnost, netaktnost, nedokonalost, vadnost, chybnost, vada, nevhodný výraz, chyba

infer = odvodit, dedukovat, vyvozovat, odvozovat, činit závěry, soudit, domnívat se, myslit, znamenat, naznačovat, chtít říct, dovodit

inferential = z toho vyplývající, deduktivní, inferenční, úvahový, úsudkový


Next: inferior; infertile; infertility; infidel    jack-knife; jackanapes; jacketing; jacking