Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inexpugnable; inextricable; infall; infamous do češtiny


inexpugnable = nedobytný, nezvratný, nevyvratitelný, nevymýtitelný, nenapadnutelný

inextricable = neoddělitelný, spletitý (nesmírně, přen.), komplikovaný (přen.), nerozuzlitelný, nerozpletitelný, nerozvazatelný, neřešitelný (obtíže, přen.), nerozmotatelný

infall = propadnutí, zřícení, vstup, vtok, rozpadnutí

infamous = hanebný, odporný, neblaze proslulý, potupný, bezectný, bezprávný, skandální, hnusný, vykřičený, zbavený práv, zlotřilý, ohavný


Next: infamy; infancy; infanticide; infantile    item; itemize; iterative