Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inevitable do češtiny

inevitable = nevyhnutelný; osudný; osudový; nezbytný; nevyhnutelnost; nutně patřící; patřící; neodvratný; vyšší moc
bow to the inevitable = chápat jako nutné zlo;

Příklady překladu slova "inevitable" z webu:

It's inevitable that the order will come.  Ten rozkaz musí nutně přijít.
It was inevitable that some innocents suffered.  Pochopitelně na to doplatili i nevinní lidé.
This was an inevitable consequence of his job.  To byl nevyhnutelný důsledek jeho profese.
But there's something more inevitable still.  Ale daleko nezbytnější je ještě jedna věc.
History was a science, an inevitable process.  Historie je věda, ale i nevyhnutelný proces.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinfant   infantry   infarction   infection   inference   inferiority   infestation   infidelity