Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inert; inexpedient; inexpert; inexplicit do češtiny


inert = nehybný, inertní, nečinný, líný, lhostejný (liknavý), nereagující, neutrální, nevšímavý, neschopný pohybu, bezvládný, indolentní člověk, ochablý

inexpedient = nevhodný, neprospěšný, nevýhodný, nemoudrý, neúčelný

inexpert = neodborný, nekvalifikovaný, neobeznámený, diletantský, nedovedný

inexplicit = neurčitý, neuvedený výslovně, nevyslovený, nerozvinutý, implicitní


Next: inexpugnable; inextricable; infall; infamous    italics; itch; itching; itchy