Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad inefficiency; inefficient; inelasticity do češtiny


inefficiency = marnost, zbytečnost, neschopnost, lajdáctví, plýtvání časem a energií, nepůsobivost, nedostatek výkonnosti, nevýkonnost, málo energie, malý výkon, neefektivnost, nehospodárnost

inefficient = zbytečný, nedostatečný, neschopný, nedostatečně výkonný, nepůsobivý, nevýkonný, marný, nehospodárný, neefektivní, nezdatný

inelasticity = neelastičnost, nepřizpůsobilost, strnulost, tuhost, nepřizpůsobivost


Next: ineligible; inept; ineptitude; inequality    isolate; isolated; isolator; isomorphism