Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad indignation do češtiny

indignation = rozhořčení; pobouření; nevole; pohoršení; rozhorlenost; urážka
righteous indignation = oprávněné rozhořčení; spravedlivé rozhořčení;

Příklady překladu slova "indignation" z webu:

A cry of pain and indignation broke from him.  Z úst se mu vydral bolestný a rozhořčený výkřik.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindividuum   indoors   indorsement   inductance   induction   induction engine   induction motor   induction system