Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad independently do češtiny

independently = nezávisle; samostatně; soběstačně; nepopsatelný
vote independently = nezávisle hlasovat; zvolit hlasováním; hlasovat samostatně; hlasovat nezávisle;

Příklady překladu slova "independently" z webu:

The air part can operate independently of the incountry part.  Ta část ve vzduchu může proběhnout nezávisle na pozemní části.
I don't suppose any of you are independently wealthy?  Nepředpokládám, že by někdo z vás byl obzvlášť zámožný, co?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindex   indexing   India   indication   indicative   indicator   indicator lamp   indicator light