Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad in reserve do češtiny

in reserve = v záloze; v rezervě; vzhledem k
have st. in reserve = mít něco stranou;

Příklady překladu slova "in reserve" z webu:

There were trillions in reserve then but even so everyone went broke.  Měli tenkrát v rezervě triliony a stejně každý vybouchl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin service   in sight   in store   in the air   in the black   in the dark   in the know   in the morning