Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad in operation do češtiny

in operation = v provozu; v činnosti; v opozici
be in operation = být v platnosti; fungovat; platit;

Příklady překladu slova "in operation" z webu:

That was the real danger in operations like this.  To bylo při takovýchto operacích skutečné nebezpečí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin order   in place   in practice   in private   in progress   in question   in relief   in reserve